รายละเอียดบัญชีจ่ายเงินรายเดือนบำนาญ

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 32


รายการรายละเอียด
 
ใส่เลขประชาชน 13 หลัก  
ใส่เลขบัญชีธนาคาร 10 หลัก  
เลือกเดือน  
ใส่ปี พ.ศ.  
 
 


ที่ ถ.ถนนนิวาศ อำเภอเมืองบุรีรัมย์ จังหวัดบุรีรัมย์ 31000   
Create by : http://msglive.org Version 3.3 ©2555-2565.  
All style support in IE9+, Firefox, Chrome, Safari, and Opera.